PUB 513 KURUMSAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

PUB 513

Güz 2014

……….

KURUMSAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY

 

Dersin İçeriği

Course Content

 

Tarihsel perspektifte etik ve sorumluluk kavramları, etik kuramlar ve gerçek yaşam pratikleriyle olan bağlantısı, sürdürülebilirlik ve işletme pratikleri, kurumsal vatandaşlık, paydaşlar, sürdürülebilirlik odaklı kurumsal strateji, ekonomik/sosyal/çevresel etki, raporlama ve denetim, uluslararası belgeler ve standartlar.

Concepts of ethics and responsibility considering historical perspective, relationship between ethic theories and  praxis, sustainability and business practices, corporate citizenship, stakeholders, corporate strategy based on sustainability ,economic/social/environmental impacts, reporting and auditing, international documents and standards.

Dersin Amaçları

Course Objectives

Bu ders, öğrencilerin kurumsal strateji ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi kavramaları için kurgulanmıştır. Öğrenciler ders kapsamında, toplum içinde işletmenin sürüdürülebilirlik açısından işlevlerini paydaş beklentileri, kurumsal stratejiler, ekonomik/sosyal/çevresel etkiler, raporlama ve denetleme konuları çerçevesinde tartışarak ve analiz ederek öğreneceklerdir.

 

This course is designed to provide students the relationship between corporate strategy and sustainability. The students will learn what business stands for in society in terms of sustainability by discussing and analyzing related issues such as stakeholder expectations, corporate strategy, economic/social/environmental impacts, reporting and auditing.

Öğrenme Çıktıları

Learning outcomes

Bu dersi başaran öğrenciler:

 • Sorumluluk kavramı ve işletme pratikleri arasındaki ilgiyi kavrarlar.
 • Sürdürülebilirlik anlayışının kurum stratejisindeki önemini anlarlar.
 • Kurumsal pratikleri, sorumluluk ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirebilirler.
 • Sınırlı kaynakların verimli kullanımnda sosyal aktörlerin rollerine ilişkin farkındalık kazanırlar.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin işletme pratiklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tartışabilirler. .
 • Sürdürülebilirliği destekleyen bir kurumsal aktivite planı hazırlayabilir ve yapılandırabilir.

 

 

On the successful completion of the course, the students will:

 • Comprehend the relationship between responsibility concept and business practices.
 • Understand the importance of sustainability in corporate strategy.
 • Evaluate corporate practices considering corporate responsibility and sustainability.
 • Gain awareness about the roles of social actors’ effective usage of limited sources
 • Discuss business practices related with social, environmental, and economic

                         sustainability both  national and international levels .

 • Create and implement a corporate activity plan supporting sustainability.

 

 

 

Ders Programı:

(Toplam 14 hafta için yapılacak)

HaftaWeek Konu/Okumalar
1 Giriş dersi: Sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarına genel bakış. Temel kavramlar üzerine tartışma.Introduction: CSR from general perspective. Discussion on main concepts.
2 Sorumluluk kavramının felsefi temeller çerçevesinde analizi. Günümüzdeki uygulamalar üzerinden işletme sorumluluğunun tartışılması.Analyzing responsibility concept considering philosophical roots. Discussing business responsibility with contemporary examples.
3 Sürdürülebilirlik ve sistem kuramı. İnsanoğlunun gezegenimiz üzerinde yarattığı etkiler bağlamında atık, enerji, su ve ulaşım konularına bakış. Öğrencilerin final projeleri için konu dağıtımı.Sustainability and system theory. Reviewing waste, energy, water and transportation issues in the context of human effect on our planet. Delivering the subjects of final project.
4 Sürdürülebilirliğin başarılmasına kurumsal faaliyetlerin rolü ve önemi. Kurumsal strateji, etik anlayış ve yönetim yapısı.The role and importance of corporate practices for achieving sustainability. Corporate strategy, understanding of ethics and management structure.
5 Ekonomik etki ve sürdürülebilirlik. Yasa ve yönetmeliklere uyum, tedarikçiler, yolsuzluk ve rüşvete karşı tutum, risk yönetimi, fırsat yönetimi, müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet güvenliği.Economic impact and sustainability. Complying with the laws and the rules, relations with suppliers, prevention from corruption, managing risks and opportunities, customer satisfaction, product/service safety.
6 Sosyal etki ve sürdürülebilirlik. İnsan hakları, çalışan hakları, çalışan memnuniyeti, sağlık ve güvenlik, paydaş katılımı, sosyal yatırım, yerel sosyal çevre.Social impact and sustainability. Human rights, employee rights, employee satisfaction, health and safety, stakeholder participation, social investment, local communities.
7 Çevresel etki ve sürdürülebilirlik. Geri dönüşüm ve atık yönetimi, iklim değişimi, biyoçeşitlilik.Environmental impact and sustainability. Recycling and waste management, climate change, biodiversity.
8 Raporlama ve denetim mekanizmaları. Uluslararası belgeler, kodlar, yol haritaları, organizasyonlar vbReporting and auditing mechanisms. International documents, codes, road maps, organizations etc.
9 Türkiye ve dünyada konunun eğitim ve danışmanlık açısından durumu. Farklı paydaş gruplarının katılımı. Sivil farkındalığın önemi.Handling the subject in terms of education and consultancy. Stakeholder participation. Importance of civil awareness.
10 Ekonomik etkiye ilişkin vaka analizi/ en iyi uygulama örnekleri.Case study about economic impact/ Best practice
11 Sosyal etkiye ilişkin vaka analizi/ en iyi uygulama örnekleri.Case study about social impact / Best practice
12 Çevresel etkiye ilişkin vaka analizi/ en iyi uygulama örnekleri.Case study about environmental impact / Best practice
13 Öğrenci sunumları ve tartışmaProject presentations and discussions
14 Öğrenci sunumları ve tartışma. Genel değerlendirme.Project presentations and discussions. General overview of the course.

 

Course book:

Baron, David P.:                    Business and Its Environment, 2.bs., New Jersey, Prentice Hall, 1996.

Carroll, Archie B.

Buchholtz, Ann K.:                Business & Society – Ethics and Stakeholder Management, USA, Thomson Corporation South-Western, 2006.

Crane, Andrew

Matten, Dirk:                          Business Ethics: A European Perspective, New York, Oxford University Press, 2004.

 

 

Frederick, William C.:            Corporation, Be Good! –The Story of Corporate Social Responsibility-, USA, Dog Ear Publishing, 2006.

 

 

Kotler, Philip

Lee, Nancy:                            Corporate Social ResponsibilityDoing the Most Good for Your Company and Your Cause, New Jersey, John Wiley & Sons, 2005.

 

Rubenstein, Doris:                  The Good Corporate Citizen – A Practical Guide, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2004.

 

Zerk, Jennifer A.:                   Multinationals and Corporate Social Responsibility, Limitations and Opportunities in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

 

 

______________:                  Overview of the UN Global Compact, About the Global Compact, UN Global Compact,  http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html

______________:                  What we do, Global Reporting Initiative,  http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatWeDo/

______________:                  Our Role in Designing a Sustainable Future, BSR Report 2007,  http://www.bsr.org/files/BSR-Report-2007.pdf

______________:                  EBEN, European Business Ethics Network, http://www.eben- net.org/viewpic.php?LAN=E&TABLE=DOCS&ID=22

 

______________:                  About Us, CSR Europe,  http://www.csreurope.org/pages/en/about_us.html

______________:                  How Can You Engage in the Alliance?, The European Alliance for CSR,  http://www.csreurope.org/pages/en/engage.html

______________:                  About IBEI, International Business Ethics Institute,  http://www.business-ethics.org/about.asp

______________:                  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği,  http://www.kssd.org

 

 

 

*Handouts will be provided as needed

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s