Özellikle yeni arkadaşlara Kayıt temel bilgileri

The Fall

Cover of The Fall

Değerli Öğrencimiz,

2014-2015 akademik yılı başlarken sizlere bazı konularda bilgilendirme ve hatırlatma yapmak isteriz.

Güz dönemi 22 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacaktır. Akademik takvim için http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2014/06/11/akademik-takvim-2014-15-lisansustu-tr.pdf

Güz dönemi ders seçimlerinizi 15 Eylül 2014 Pazartesi itibarıyla 22 Eylül 2014’e kadar 15:30-08:30 saatleri arasında https://sis.bilgi.edu.tr/  sayfasından yapabilirsiniz.

Ders kaydınızın sorunsuz geçmesi için  aşağıdaki bağlantıya göz atmanızı rica eder; ders kaydınızı onaylatmak için program danışmanınız ile iletişime geçmenizi hatırlatmak isteriz.

http://prezi.com/zegxthhy-bg0/2014-ders-kaytlar-lisansustu-programlar/

santralistanbul Kampüsü’nde yer alan Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi 10 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Galeri 1 binası’na (eski Krek Tiyatrosu) taşınmıştır.

Ofisimiz haftaiçi 09:00-19:30/ Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında hizmet verecektir.

Başarılı bir akademik yıl dileriz.

 

Dear Students,

We have a few important announcements to make as the 2014-2015 academic year begins.

The Fall semester will begin on Monday, September 22nd. For the academic calendar http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2014/06/11/akademik-takvim-2014-15-lisansustu-ing.pdf

You will be able to register for courses from Monday,September 15th to Monday, September 22nd between 15:30-08:30 hours by logging into https://sis.bilgi.edu.tr/

Please refer to the link below for your course registration and be reminded to have your course registration approved by your advisor.

http://prezi.com/ywspja0su1j7/2014-course-registration-graduate-programs/

As of 10th September 2014, the Graduate Student Affairs Office has relocated to Gallery1 building (old Krek theatre building) at santralistanbul Campus.

Our office is operational on weekdays between 9:00 – 19:30 hours and between 9:30 – 14:30 on the weekends.

We all wish you a succesful academic year.

Reklamlar

mezuniyet için gerekli bazı yönetmelik maddeleri…

Tezsiz yüksek lisansta ders ve proje çalışması süreci

                MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresi altı yarıyıldır. Programını bu süre içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim bedelini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilir ve öğrenimine devam edebilir. Bu şekilde kayıt yaptıranların öğrencilik statüleri ders ve sınavlara katılma ile proje hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

(2) Öğrenci öncelikle programın ders kısmını tamamlamak zorundadır, ancak azami kredi yükünün izin verdiği hallerde dersler yanında dönem projesine de kayıt yaptırılabilir.

(3) Programın ders kısmının tamamlanması için öğrencinin aldığı derslerin tümünden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az (2.80) olması gereklidir. Programın ders kısmını tamamlamayan öğrenci projesini veremez.

 

*** Tez ve proje hariç olmak üzere, öğrencilerin yarıyıllık azami kredi yükü kırk (40) AKTS kredisidir.

2013-14 Güz dönemi için Ders Ekleme / Bırakma başvuruları

2013-14 Güz dönemi için Ders Ekleme / Bırakma başvuruları 30 Ekim – 2 Kasım 2013 tarihleri arasında kabul edilecektir.

 

 

Süreç ile ilgili dikkatinize sunmak istediğimiz bazı noktalar bulunmaktadır;

 

*  Ders kayıt işlemini gerçekleştirmiş lisansüstü öğrencileri “Ders Ekleme-Bırakma” (Add-Drop) işlemini “Öğrenci Sayfaları”ndan online olarak yapabilmektedir, öğrenci sayfalarından randevu almalarına gerek yoktur.

 

*  Lisansüstü öğrencisi Add-Drop işlemini yapabilmesi için; ders kaydını onaylayan danışmanından mail yolu ile add drop izni istemesi gerekmektedir.

 

 

*  Add-Drop izni alan öğrenci register.bilgi.edu.tr sayfasından Registration daha sonra Term Registration’a tıklayarak Next ile ilerlediğinde karşısına çıkacak olan Restart butonuna basarak daha önce onaylanan ders programını sıfırlamış olacaktır.

 

*  Add-drop izni alan öğrenci’nin profili sıfırlandığı için tekrar tüm dersleri seçmesi gerekmektedir. Ders kaydını tamamlayan öğrenci, schedule altında yer alan rakamı ( registration code)’u danışmanına göndermesi ve ders programının onaylandığını takip etmesi gerekmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı y.lisans seçmeli derslerinden bazıları…

VCD 505 CONCEPT DEVELOPMENT
DENİZ ÖZLÜ

Concept Development is the most defining stage in the evolution of the final production. Main topics of the course are the concept development process, methods for enhancing creativity and innovation, concept selection, building upon and refining the concept, and its transition to design. The students are expected to continue developing their MFA projects’ concept. During the course, students will be encouraged with screenings, examples from audio-visual teaching material and preliminary discussions.

VCD 507 INTERDISCIPLINARY VOICES I
ZAFER ARACAGÖK

This course is designed to provide an introduction to recent and contemporary work and critical thinking about a number of disciplines, objects and practices that constitute or intersect with art theory and visual communication design. All throughout the course students will be introduced into various ways of understanding and thinking about current theoretical approaches to visual technologies and media. We will be assessing these in relation to the alterations they have brought about across traditional fields of activity, knowledge and expertise.

VCD 515 DESIGN PROPOSAL
ÖNDER SEVİMLİ

What does it mean to propose a design or a work of art? What is the potential made available by offering to produce a sensory experience in response to an issue, problem or observation that may not, at least not primarily, bear an aesthetic nature? This course intends to explore these questions through reference to the socio-political significance of art, design and spectatorship as fields of critical practice and inquiry, particularly in relation to other categories of intellectual and productive activity.

VCD 519 STUDIES IN DEAD MEDIA and CULTURE I
ZAFER ARACAGÖK

Research into “dead media” technologies has become an intensive field of research especially after the work of the German media theorist, Friedrich Kittler. Over the last decade or so, scholars in several disciplines have embarked on a series of media-archaeological excavations, sifting through the layers of early and obsolete practices and technologies of communication. The archaeological metaphor evokes both the desire to recover material traces of the past and the imperative to situate those traces in their social, cultural, and political contexts – while always minding our steps. In line with Kittler’s and his followers’ researches in this field, this course is devoted to media archaeology, that is, historical research into forgotten, obsolete, or otherwise “dead” media technologies on both global and local levels. This might include papyrus, the passage from scriviners (hattatlar) to Müteferrika’s printing press, Athanasius Kircher’s seventeenth-century magic lantern, or the common slide projector, discontinued by Kodak in 2004.

Enhanced by Zemanta

Tarih bölümünden 2 seçmeli ders…

2013/2014 Güz döneminde Tarih Yüksek Lisans programında sunulacak olan 2 seçmeli ders hakkında sizi kısaca bilgilendirmek isteriz. 

HIST 551 kodlu İstanbul Saray ve Şehir isimli ders Topkapı Sarayı Müdürü Prof. Dr. A. Haluk Dursun tarafından Çarşamba günleri saat 15:00-18:00 arasında Topkapı sarayında verilecektir. Dersi almak isteyen öğrencilerin M. Erdem Kabadayı  (mekabadayi@bilgi.edu.tr) ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

HIST 561 kodlu Special Topics in History: Bir Unutturma Pratiği Olarak Tarih dersimiz Amed Gökçen (amedgokcen@yahoo.com) tarafından Pazartesi akşamları 19:00 – 22:00 arasında verilecektir. “Neden tarih yapıyoruz?” gibi daha çok siyasi bir sorunun yanı sıra “nasıl tarih yapıyoruz?” sorusuna da yoğunlaşarak bir tartışma açmayı amaçlayan bu derste metodolojik ve teorik tartışmalar bir arada yürütülecektir.

Makro tarih yazımından mikro tarihyazımına evrilen ve sonrasında da belirli çalışmalarda iki yöntemi de bir arada kullanan bir tarih yapma biçiminin esas itibariyle benzer sorunlarla uğraştığını deşmeye çalışmak; tarih, siyaset ve felsefe arasındaki mevcut bağın ayrılmaz bir ortaklığa dayandığını mevcut örnekler ışığında göstermek; “geçmiş”, “hafıza”, “yazı”, “söz”, “bilgi”, “hatırlama” “arşiv”, “belge” ve “anlatı” gibi tarihin ayrılmaz figürlerinin nasıl ele alındığını ve bu kavramların çoğu zaman felsefi veya tarihi olmaktan öte siyasi bir yapı içerisinde değerlendirildiğini tartışmak; tarih disiplininin vazgeçilmezi konumunda yer alan “yazı”ya dair teorik ve pratik tartışmalar yürütmek ve yazının olmadığı koşullarda nelerin değişeceğine ilişkin çıkarımlarda bulunmak bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Bu iki dersimiz de Türkçe yapılacaktır ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yüksek lisans programlarına kayıtlı tüm lisansüstü öğrencilerimizin ve dördüncü sınıf lisans öğrencilerimizin katılımına açıktır. Sadece HIST 551 dersine 15 kişilik bir üst limit konulmuştur.