2014-2015 Akademik Yılı Bilgilendirme notu

Fall Semester 2007

Fall Semester 2007 (Photo credit: Wikipedia)

Değerli Öğrencimiz,

2014-2015 akademik yılı başlarken sizlere bazı konularda bilgilendirme ve hatırlatma yapmak isteriz.

Güz dönemi 22 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacaktır. Akademik takvim için http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2014/06/11/akademik-takvim-2014-15-lisansustu-tr.pdf

Güz dönemi ders seçimlerinizi 15 Eylül 2014 Pazartesi itibarıyla 22 Eylül 2014’e kadar 15:30-08:30 saatleri arasında https://sis.bilgi.edu.tr/  sayfasından yapabilirsiniz.

Ders kaydınızın sorunsuz geçmesi için  aşağıdaki bağlantıya göz atmanızı rica eder; ders kaydınızı onaylatmak için program danışmanınız ile iletişime geçmenizi hatırlatmak isteriz. 

http://prezi.com/zegxthhy-bg0/2014-ders-kaytlar-lisansustu-programlar/

santralistanbul Kampüsü’nde yer alan Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi 10 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Galeri 1 binası’na (eski Krek Tiyatrosu) taşınmıştır. 

Ofisimiz haftaiçi 09:00-19:30/ Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında hizmet verecektir.

Başarılı bir akademik yıl dileriz.

 

Dear Students,

We have a few important announcements to make as the 2014-2015 academic year begins.

The Fall semester will begin on Monday, September 22nd. For the academic calendar http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2014/06/11/akademik-takvim-2014-15-lisansustu-ing.pdf

You will be able to register for courses from Monday,September 15th to Monday, September 22nd between 15:30-08:30 hours by logging into https://sis.bilgi.edu.tr/

Please refer to the link below for your course registration and be reminded to have your course registration approved by your advisor.

http://prezi.com/ywspja0su1j7/2014-course-registration-graduate-programs/

As of 10th September 2014, the Graduate Student Affairs Office has relocated to Gallery1 building (old Krek theatre building) at santralistanbul Campus.

Our office is operational on weekdays between 9:00 – 19:30 hours and between 9:30 – 14:30 on the weekends.

We all wish you a succesful academic year.

Reklamlar

Kayıt olmak için….

 

Üniversite Kaydı

Öğrenci kayıt işlemlerinin tümü Santral Kampüsü, L1 Binası Bahçe Girişi’nde yapılmaktadır. Kayıt için takip edilecek adımlar aşağıda sırasıyla sunulmuştur.

 

T.C. VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Geçici mezuniyet belgesi ya da diplomanın noter onaylı fotokopisi (programın talep etmesi halinde yüksek lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi)
  • Lisans derecesini yurt dışından alanlar için denklik belgesi (programın talep etmesi halinde yüksek lisans derecesinin denklik belgesi)
  • 6 adet fotoğraf
  • ALES, GRE, GMAT sonuç belgelerinden birinin aslı
  • Resmi Not Dökümü (transcript)
  • Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durumu belgesi

 

 

  1. Öğrenci kayıt için gerekli evraklar ile Lisansüstü Öğrenci İşleri’ne başvurur. Evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  1. Lisanüstü Öğrenci İşleri teslim edilen evraklarla öğrencinin dosyasını açar ve öğrenciyi Lisanüstü Mali İşler’e yönlendirir.

 

 

  1. Öğrenci, Lisanüstü Mali İşler’de program ücretini öder. Ödeme ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur.

 

  1. Program ücretinin ödenmesini takiben öğrenci yeniden Lisansüstü Öğrenci İşleri’ne döner. Bu adımda öğrenci sistem üzerinde kişisel bilgi girişini yapar ve öğrenci kimliği için fotoğraf çektirir. Bu işlemlerin sonunda öğrenciye kimlik kartı basılır ve ders kaydı için ilgili programa yönlendirilir.

 

 

Önemli Not: Kimi durumlarda (tezli programlar için özellikle eksik ALES sonuç belgesi) Özel Öğrenci statüsünde kayıt olmak mümkündür. Bu statüde kayıt yapmak Üniversitenin ilgili birimlerinin alacağı bir karardır. Özel Öğrenci kaydını takiben öğrenci eksik belgeyi 2 akademik yarıyıl için de teslim edeceğini taahhüt etmek zorundadır ve bu yönde Lisansüstü Öğrenci İşleri tarafından sunulan taahhütnameyi imzalamalıdır. Özel Öğrenci statüsünde alınan dersler programın toplam kredi yükünün yarısını aşamaz.

Eksik belge ya da belgelerin bahsi geçen süre içinde teslim edilmemesi durumunda öğrencinin ilişiği kesilir. İlişiği kesilen Özel Öğrenci herhangi bir geri ödeme talebinde bulunamaz ancak kendisine aldığı dersleri ve notları gösteren bir transkript Lisansüstü Öğrenci İşleri tarafından düzenlenir. Özel Öğrencilik bir hak değil, bir imkandır. Üniversitenin ilgili birimlerinin, Özel Öğrenci statüsünde kabul ve ilişik kesmeye dair hakları saklıdır. 

2014-2015 Akademik Takvimi (Lisansüstü Programları)

2014-2015

Akademik Takvimi

(Lisansüstü Programları)

2014

15 – 22 Eylül                                          Güz Yarıyılı için Ders Kayıtları

22 Eylül                                                  Güz Yarıyılı İç Yatay Geçiş için son başvuru tarihi

22 Eylül                                                  Oryantasyon

 

Güz Yarıyılı

22 Eylül                                                  Güz Yarıyılı Başlangıcı

29 Eylül – 2 Ekim                                   Ders Ekleme/Bırakma Dönemi

3 – 7 Ekim                                              Tatil (Kurban Bayramı)

28 – 29 Ekim                                          Tatil (Cumhuriyet Bayramı)

8 Kasım                                                  Kayıt Dondurma için son gün

6 Aralık                                                  Dersten Çekilme için son gün

31 Aralık                                                Tatil (Yeni Yıl)

 

2015

1 Ocak                                                    Tatil (Yeni Yıl)

3 Ocak                                                    Tez/Proje Teslimi için son gün

3 Ocak                                                    Güz Yarıyılı derslerinin son günü

5 – 14 Ocak                                            Güz Yarıyılı Final Sınavları

21 – 22  Ocak                                         Notların İlanı

24 – 26  Ocak                                         Bütünleme Sınavları

28 Ocak                                                  Notların İlanı (Bütünleme Sınavları)

2 – 9 Şubat                                            Bahar Yarıyılı için Ders Kayıtları ve Oryantasyon

9 Şubat                                                 Bahar Yarıyılı İç Yatay Geçiş için son başvuru tarihi

 

Bahar Yarıyılı

9 Şubat                                                  Bahar Yarıyılı Başlangıcı

16 – 21 Şubat                                        Ders Ekleme/Bırakma Dönemi

28 Mart                                                  Kayıt dondurma için son gün

18 Nisan                                                Dersten Çekilme için son gün

23 Nisan                                                Tatil (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 – 3 Mayıs                                            Tatil (Emek ve Dayanışma Günü)

16 Mayıs                                                Tez/Proje Teslimi için son gün

16 Mayıs                                                Bahar Yarıyılı derslerinin son günü

19 Mayıs                                                                Tatil (Gençlik ve Spor Bayramı)

20 – 29 Mayıs                                       Bahar Yarıyılı Final Sınavları

4 Haziran                                              Notların İlanı

7 Haziran                                               İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuruluş Günü

9 – 13 Haziran                                       Bütünleme Sınavları

15 Haziran                                             Notların İlanı (Bütünleme Sınavları)

28 Haziran                                             Mezuniyet Törenleri

 

 

04 Ağustos – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında Lisansüstü Yaz Okulu

2013-2014 akademik yılını takiben  04 Ağustos – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında Lisansüstü Yaz Okulu açılacaktır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü öğrencileri bu derslerden ücretsiz yararlanabileceklerdir. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin, Lisansüstü Öğrenci İşleri’ne başvurmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans Yaz Okulu ile ilgili tüm detaylar ekte olduğu gibidir.

yaz okulu ders kayıt formu

YÜKSEK LİSANS YAZ OKULU_2014

mezuniyet için gerekli bazı yönetmelik maddeleri…

Tezsiz yüksek lisansta ders ve proje çalışması süreci

                MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresi altı yarıyıldır. Programını bu süre içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim bedelini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilir ve öğrenimine devam edebilir. Bu şekilde kayıt yaptıranların öğrencilik statüleri ders ve sınavlara katılma ile proje hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

(2) Öğrenci öncelikle programın ders kısmını tamamlamak zorundadır, ancak azami kredi yükünün izin verdiği hallerde dersler yanında dönem projesine de kayıt yaptırılabilir.

(3) Programın ders kısmının tamamlanması için öğrencinin aldığı derslerin tümünden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az (2.80) olması gereklidir. Programın ders kısmını tamamlamayan öğrenci projesini veremez.

 

*** Tez ve proje hariç olmak üzere, öğrencilerin yarıyıllık azami kredi yükü kırk (40) AKTS kredisidir.

03 Şubat – 29 Mart tarihleri arasında Lisansüstü Öğrenci İşleri ve Mali İşler saatleri

2013-2014 Bahar Dönemi’nde yeni kayıt olacak öğrencilerimiz için 03 Şubat – 29 Mart tarihleri arasında, Lisansüstü Öğrenci İşleri ve Mali İşler aşağıdaki saatlerde açık olacaktır.

03 Şubat – 29 Mart 2014: Hafta içi: 09:30-19:30

Cumartesi günleri: 09:30 – 15:00

Not: 03 Şubat 2014 öncesinde, Mali İşler hafta içi 17:00’ye kadar açık olacaktır.